Eesti English Русский

Üüriobjektide haldamine


Üüriobjektide haldusteenuse pakett sisaldab: 
Üürniku leidmine
Üürilepingute sõlmimine üürnikega ning lepingu tingimuste täitmise kontrollimine
Üüriobjekti seisukorra jälgimine
Mõõdikute näitude esitamine KÜ-le või haldusfirmale
Üüriobjekti seisukorra säilitamiseks ja parandamiseks vajalike tööde teostamise organiseerimine 
Üüriobjekti haldusdokumentide kogumine ja korrashoidmine
Üürnikuga suhtlemine

Üüriobjektide halduslepingu sõlmimisel olete vabastatud üüriobjekti haldamiseks kuluvast ajakulust ning üüriobjekti kasutamisega tekkivate probleemide lahendamisest.